Welkom bij het Festival Les Équinoxes!

Les Équinoxes is een festival dat is opgebouwd rond vier grondbeginselen: feminisme, inclusiviteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.

In de context van dit evenement willen we dat onze waarden worden nageleefd door iedereen die bij het festival betrokken is, van het organisatieteam tot de festivalgangers, inclusief artiesten, sprekers en vrijwilligers.

Om dit te doen: 

  • Racistische, seksistische, LGBTQI+fobische, classistische, validistische, ageistische of andere uitingen van haat of discriminatie worden niet getolereerd;

 

  • Wij verwachten van iedereen onvoorwaardelijk respect voor toestemming, seksueel of anderszins, en tolereren geen enkele vorm van intimidatie of aanranding;

 

  • Iedereen wordt verzocht de voor het festival voorziene infrastructuur te respecteren, geen schade aan te richten en de verantwoordelijkheid voor zijn eigen afval op zich te nemen (er zijn afvalbakken voorzien om de selectieve sortering te respecteren);

 

  • Opdat het Equinoxes Festival voor iedereen een veilige en zorgzame ruimte zou zijn, verzoeken wij de festivalgangers bijzondere aandacht te besteden aan het respecteren van het welzijn van elke persoon en zijn omgeving.

 

  • In overeenstemming met ons streven naar duurzaamheid moedigen wij alle deelnemers aan het festival sterk aan om bewust na te denken over hun consumptie en hun verplaatsingen, met name door de hoeveelheid niet-recycleerbaar afval op het festivalterrein te beperken, door zo mogelijk de voorkeur te geven aan ethische en lokale producten, door het gebruik van herbruikbare verpakkingen (bv. waterflessen) aan te moedigen, alsook door een zachte mobiliteit aan te moedigen die aangepast is aan onze behoeften (carpooling, pendeldienst, openbaar vervoer, fiets…).

 

Bedankt voor het lezen van dit handvest en tot ziens!

 

Het Équinoxes Team